• Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

4o Εργαστήρι Κριτικής

E-mail Εκτύπωση PDF

...στην πόλη!

 

Το 4ο εργαστήρι κριτικής με θέμα ...στην πόλη!, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 6/12 από 31 φωτογραφίες επελέγησαν ως καλύτερες οι 18.

Συμμετέχουν οι φωτογράφοι:
Στάσια Διακουμίδου - Βασίλης Λώλος - Δήμητρα Παραρή - Δημήτρης Αμαξάς - Φωτεινή Αυγουστίδου - Αλεξάνδρα Τούλιου -  Μαρία Ζέρβα Θεοδώρου - Μαρί Αμπλά - Θάνος Παπαδημητρίου -
Ναταλία Σπυροπούλου - Βάσω Μαρτίνη - Σπύρος Μούμουρης

 

 

Στάσια Διακουμίδου

 

Βασίλης Λώλος

 

Δήμητρα Παραρή

 

Δημήτρης Αμαξάς

 

Φωτεινή Αυγουστίδου

 

Αλεξάνδρα Τούλιου

 

Αλεξάνδρα Τούλιου

 

Μαρία Ζέρβα Θεοδώρου

 

Μαρί Αμπλά

 

Μαρία Ζέρβα Θεοδώρου

 

Θάνος Παπαδημητρίου

 

Θάνος Παπαδημητρίου

 

Θάνος Παπαδημητρίου

 

Δημήτρης Αμαξάς

 

Ναταλία Σπυροπούλου

 

Βάσω Μαρτίνη

 

Βάσω Μαρτίνη

 

Σπύρος Μούμουρης